Góc chia sẻ

April 14, 2020

Lựa chọn thông số cho hệ thống tháp giải nhiệt nước

Dưới đây là một số thông số quan trọng cần lưu ý: 1. Xác định công suất cần làm mát của tháp để lựa chọn loại […]
April 14, 2020

Tại sao nên sử dụng hệ thống làm mát bằng tháp giải nhiệt nước

Tất cả các động cơ khi hoạt động đều sinh ra lượng nhiệt lớn, nếu không được làm mát sẽ gây ra một số hậu quả […]
April 14, 2020

Cách sử dụng tháp giải nhiệt tiết kiệm và hiệu quả

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tháp giải nhiệt trong việc tiết kiệm năng lượng – Lựa chọn tháp giải nhiệt thích hợp (vuông hay […]
April 15, 2020

Các kiểu hệ thống khí nén

Một hệ thống khí nén chuẩn bao gồm nhiều thành phần nhưng có hai thành phần quan trọng và không thể thiếu đó là máy nén khí và bình […]

(+84) 988.450.690