Hệ thống khí nén

April 15, 2020

Các kiểu hệ thống khí nén

Một hệ thống khí nén chuẩn bao gồm nhiều thành phần nhưng có hai thành phần quan trọng và không thể thiếu đó là máy nén khí và bình […]
April 15, 2020

Các thành phần của hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén bao gồm máy nén khí, bình tích áp và các thiết bị xử lý khí nén .  Thành phần hệ thống khí nén  1. Máy […]

(+84) 988.450.690