Góc chia sẻ

April 10, 2020

Cách bấm dây mạng

Có 2 cách bấm dây mạng theo 2 chuẩn thông dụng nhất hiện nay: chuẩn T568A (gọi tắt là chuẩn A) và T568B (gọi tắt là chuẩn B). Để bấm […]
April 10, 2020

Tính toán thiết kế tủ tụ bù

Bài viết này đề cập việc tính toán tủ tụ bù (Capacitor Bank Panel) với số liệu được cho trong đây như ví dụ để dễ […]
April 13, 2020

Tháp giải nhiệt – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Nhiều lĩnh vực sản xuất yêu cầu quá trình làm mát sản phẩm sau quá trình gia công, như cán đồng, nhôm, thổi thuỷ tinh, sản […]
April 14, 2020

Các loại Tháp giải nhiệt

Phổ biến hiện nay có các cách phân loại tháp giải nhiệt như sau: 1. Dựa vào thiết kế bên ngoài – Tháp giải nhiệt tròn: […]

(+84) 246 292 7491