Hệ thống điều khiển ánh sáng là gì?


Hệ thống điều khiển ánh sáng là một mạng lưới thông minh tích hợp các thiết bị điều khiển ánh sáng. Các thiết bị này có thể bao gồm rơ le, cảm biến tại chỗ, công tắc điều khiển đèn hoặc màn hình cảm ứng và các tín hiệu khác.

Việc điều chỉnh hệ thống diễn ra ở cả những vị trí lắp đặt thiết bị lẫn các máy tính trung tâm thông qua các chương trình phần mềm hoặc giao diện khác. Hệ thống điều khiển ánh sáng được sử dụng trong nhà và ngoài trời, cho các công trình dân cư, thương mại và công nghiệp.