Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Hà Thanh


Tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người điều hành tòa nhà để tối ưu hóa sự thoải mái, tiện nghi, an toàn, an ninh và hiệu quả trong những môi trường thay đổi nhanh chóng, ở đó hiệu suất của các tòa nhà và các cá nhân con người, là chìa khóa cho các kết quả kinh doanh tốt hơn.

Chi phí vận hành các máy móc thiết bị ngày càng tăng cao & dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Chịu ảnh hưởng từ những tác động của việc tăng chi phí sử dụng năng lượng, các yêu cầu về thân thiện với môi trường, thiết bị và nhân lực làm việc với hiệu suất thấp, các nhà quản lý đang tìm kiếm các giải pháp có thể giúp họ quản lý & vận hành các máy móc thiết bị một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Các tòa nhà hiện đại đều sử dụng hệ thống quản lý tòa nhà.