Công trình - dự án đã thực hiện

Tên dự ánĐịa điểm
SDS VINA COMPANYHà Nam
DEADONG VINA COMPANYHà Nam
TEXON VINA COMPANYBắc Giang
NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL COMPLEX PROJECTThanh Hóa
DON VINA COMPANYBắc Ninh
JUNGJIN ELECTRONICS V INA COMPANYThái Nguyên
VIETNAM SDV YÊN PHONG BẮC NINHBắc Ninh
BANG JOO COMPANYVĩnh Phúc
UTECH VINA COMPANYBắc Giang
LG DISPLAY COMPANYHải Phòng
DONGYANG ELECTRONIC COMPANYHải Phòng
IM VINA COMPANYVĩnh Phúc
MOBASE VINA COMPANYBắc Ninh
UJU VINA FACTORYVĩnh Phúc
LS VINA CABLE FACTORYHải Phòng
KET VINA COMPANYThái Nguyên
TAIXIN VINA COMPANYBắc Ninh
NANOS VINAVĩnh Phúc
LG COMPOUNDHải Phòng
HICO VIETNAM FACTORYHà Nam
JNTCViệt trì - Phú Thọ
CADIVI 1Đồng Nai
CADIVI 2Đồng Nai
SKYLAKE GOLF PROJECTHà Nội
KYUNGBANG 4Bình Dương
CADIVI 3Bắc Ninh
 • SDS VINA COMPANY
  Địa chỉ: Hà Nam
 • DEADONG VINA COMPANY
  Địa chỉ: Hà Nam
 • TEXON VINA COMPANY
  Địa chỉ: Bắc Giang
 • NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL COMPLEX PROJECT
  Địa chỉ: Thanh Hóa
 • DON VINA COMPANY
  Địa chỉ: Bắc Ninh
 • JUNGJIN ELECTRONICS VINA COMPANY
  Địa chỉ: Thái Nguyên
 • VIETNAM SDV YÊN PHONG BẮC NINH
  Địa chỉ: Bắc Ninh
 • BANG JOO COMPANY
  Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • UTECH VINA COMPANY
  Địa chỉ: Bắc Giang
 • LG DISPLAY COMPANY
  Địa chỉ: Hải Phòng
 • DONGYANG ELECTRONIC COMPANY
  Địa chỉ: Hải Phòng
 • IM VINA COMPANY
  Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • MOBASE VINA COMPANY
  Địa chỉ: Bắc Ninh
 • UJU VINA FACTORY
  Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • LS VINA CABLE FACTORY
  Địa chỉ: Hải Phòng
 • LS VINA CABLE FACTORY
  Địa chỉ: Hải Phòng
 • KET VINA COMPANY
  Địa chỉ: Thái Nguyên
 • TAIXIN VINA COMPANY
  Địa chỉ: Bắc Ninh
 • NANOS VINA
  Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • LG COMPOUND
  Địa chỉ: Hải Phòng
 • HICO VIETNAM FACTORY
  Địa chỉ: Hà Nam
 • JNTC
  Địa chỉ: Việt trì - Phú Thọ
 • CADIVI 1
  Địa chỉ: Đồng Nai
 • CADIVI 2
  Địa chỉ: Đồng Nai
 • SKYLAKE GOLF PROJECT
  Địa chỉ: Hà Nội
 • KYUNGBANG 4
  Địa chỉ: Bình Dương
 • CADIVI 3
  Địa chỉ: Bắc Ninh

24 / 7 emergency call:   0988.230.986